bg servis okien s.r.o.

Poriadie 325, 906 22 Poriadie (Trenčiansky kraj)

Slovakia - Europe

info@bgservis.sk

BG logo

Zákaznícky servis

Tel:0950 411 676 _________Dovolenka od 10-17.06 2024________

Vyladíme vaše okná

Meno:

Email:

Správa:

bg servis okien s.r.o. Vaše osobné údaje spracúva za účelom vybavenia Vašej žiadosti a len v rozsahu, ktorý je potrebný na vyriešenie vašej žiadosti. Vaše údaje budú spracované v internom systéme po dobu platnosti požiadavky a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac na  ochrana osobnych údajov.