Meranie termokamerou

Nie každú poruchu je možné hneď odhaliť a detekovať jej príčinu. Vďaka moderným technológiám, ktoré využívame ako napríklad meranie termokamerou.
Pri takomto audite okien vieme odhaliť aj skryté poruchy okien, zistíme zvýšené úniky tepla a navrhneme optimálne riešenie.

Meranie termokamerou je neinvazívna inšpekčná metóda, ktorá prináša množstvo benefitov:

Zistenie tepelných strát
Odhalí krytické miesta pre vznik plesní
Ukáže prípadné tepelné mosty okolo okien
Zistíme miesta, v ktorých dochádza k únikom tepla

termosnimok
termosnimok
termosnimok
termosnimok

.

Zdravé prostredie
Zdravé prostredie.

Aby sme sa cítili doma príjemne, nie je vhodné mať vlhkosť ani nízku ani príliš vysokú . Ideálna relatívna vlhkosť je medzi 40 - 60 percent Dlhodobo príliš vlhký vzduch nad 80% Spôsobuje vznik plesní . Priveľmi suchý vzduch spôsobuje zase vysušenie slizníc a očí.

rosenie okien
Prečo sa rosia okná alebo čo s rosným bodom.

Rosný bod nám ovplyvňuje teplota a relatívna vlhkosť. Znamená to, že s klesajúcou teplotou stúpa relatívna vlhkosť vzduchu až na maximum 100 percent. Keď sa vzduch ďalej ochladzuje, vodná para začne konverzovať, vytvára kvapky vody na chladnejších miestach. Napríklad pri relatívnej vlhkosti 80 percent a teplote 20 stupňov Bude rosný bod na úrovni približne 16.5 stupni celzia . To značí že na miestach s touto teplotou, prípadne nižšou bude voda kondenzovať, teda vytvárať kvapky vody, prípadne mokré fľaky, čo bude viesť k tvorbe plesní .

vetranie
Ako pri zimnom vetraní nepreplatiť.

Vetranie v zime bez zbytočných zvýšených nákladov: Ideálne vetranie niekoľkokrát za deň a to krátko a rýchlo vymeniť vzduch v miestnosti bez zbytočného ochladenia stropov stien a podláh .

podmienky merania
Nevyhnutné podmienky na meranie:

Rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty 15 stupňov celzia. Preto je najlepšie vykonávať merania pri vonkajšej teplote do 5 stupňou. Interiér je nutné vykúriť ale neprekúriť a pred meraním vypnúť radiátory. Tesne pred meraním sa nesmú otvárať okná. Merané okná nesmie zakrývať nábytok ani závesy.